MTC Musselkanaal

Bestuur

Het bestuur van MTC Musselkanaal is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en verantwoordelijk voor de financiële huishouding. Zij vertegenwoordigt de vereniging naar buiten en draagt zorg voor de continuïteit van de tennisclub. Bij haar taken en verantwoordelijkheden wordt het bestuur bijgestaan door verschillende commissies. Het bestuurt vergadert minimaal zes keer per jaar. Eens per jaar vindt er een ledenvergadering plaats waarbij alle leden van de tennisclub welkom zijn.

Het bestuur van MTC Musselkanaal bestaat uit de volgende personen, met ieder hun eigen taken:

  • Marcel Manning (voorzitter)
  • Richard Schmitz (penningmeester)
  • Harma Drenth (secretaris)
  • Ellen Bouw (algemeen bestuurslid)
  • Fatma Knigge (algemeen bestuurslid)